Taiji on kehon, mielen ja energian harjoitus. Se on fysioterapiaa, kehonhuoltoa, akupunktiota; meditaatiota ja mindfulnessia. Se on luontoyhteys. Taiji on moniulotteinen voiman ja tasapainon menetelmä, joka rauhoittaa ja lisää luontaista energiaamme. Kun keho-mieli on vahvistunut, tavoitteena on pitää se hyvässä kunnossa ja käyttää voimaa elämän edistämiseksi.


Taiji-tyylejä on useita. Taiji Bai'Ou lukeutuu Yang-tyylilajiin, mutta sisältää harjoitteita ja periaatteita, jotka ovat lähtöisin ajalta jo paljon ennen sitä. Hyvin kauan sitten ihmiset oppivat kokemusten kautta, että luonnossa vallitsee tietyt ikuiset lait. Ihmisen ymmärrettiin olevan osa tätä kokonaisuutta, joten samat lait koskevat myös meitä. Luonnon energia toimii myös ihmisissä. Taiji Bai'Ou käsittelee näitä ilmiöitä nykypäivän kielellä. Meidänkin on mahdollista oppia keräämään ja ohjaamaan energiaa harjoittelun avulla.

Historian hämärissä, primitiivisissä kulttuureissa, kehittyi taistelu- ja itsepuolustusmenetelmiä ympäri maailman. Aasian alueella ne ovat säilyneet parhaiten meidän aikoihimme asti, ja kehittyneet edelleen. Taolaiseen perinteeseen on liitetty taijin energiaa käsitteleviä periaatteita ja harjoituksia jo ainakin n. 350 eKr alkaen. Sanottiin, että ihmisen pitäisi kehittää itsessään virtaavaa luonnonenergiaa eli qitä. Harjoituksissa käytettiin energiakenttää oman terveyden ja taistelukyvyn lisäämiseksi.

Myöhemmin, kun taisteluissa opittiin käyttämään erilaisia apuvälineitä, muuttuivat monilukuiset itämaiset taistelulajit enemmän omista voimista huolehtimiseksi ja toisaalta vaikuttavilta näyttäviksi esityksiksi. Niihin liitettiin myös kulttuurisia ja henkisiä vaikutteita. 1600-luvulla Kiinassa taistelutaidot kiellettiin tavalliselta kansalta, ja ne sallittiin vain hallitsijan sotajoukoille. Lajeja harjoitettiin kuitenkin yleisesti salaseuroissa ja syrjäisissä luostareissa. Kehittyi ns. luostari- ja palatsiversioita. Nykyisin vanhan perinteen taistelulajit erotellaan ”ulkoisiin” ja ”sisäisiin”. Taiji kuuluu sisäisiin itsepuolustuslajeihin, joita kutsutaan myös nimellä Taijiquan.